Komplettera din kunskap om ADR RID och säker hantering av farligt gods på järnväg

Komplettera din kunskap om ADR RID och säker hantering av farligt gods på järnväg

2. november 2023 Slået fra Af Sam
Att transportera farligt gods på järnväg kräver en omfattande kunskap och förståelse för de risker och krav som är förknippade med denna typ av frakt. Genom att gå igenom en ADR RID-utbildning, kan du säkerställa att du är väl förberedd för att hantera dessa risker och följa de strikta föreskrifter och riktlinjer som finns för transport av farligt gods på järnväg.

Den här utbildningen är relevant för en rad olika aktörer inom transportkedjan, inklusive avsändare, transportörer, mottagare, lastare, lossare, förpackare, lokförare, rangerare, vagnmästare, tågtrafikledare, ställverksmedarbetare, arbetare i ledningscentraler, eller andra med motsvarande funktion. Genom att ta del av denna utbildning kommer du att bli bättre förberedd för att hantera eventuella risker och faror som kan uppstå under transporten, och därmed bidra till en säkrare arbetsmiljö och ökad säkerhet för allmänheten.

Farligt gods är, som namnet antyder, potentiellt skadligt för människor, djur och miljön om det inte hanteras korrekt. Detta kan inkludera ämnen eller föremål som är explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande. För att minimera dessa risker och skydda både människor och miljö, finns det strikta föreskrifter och riktlinjer som måste följas vid transport av farligt gods.

Vår ADR RID-webbaserade kurs är designad för att ge dig all den information och de verktyg du behöver för att hantera och transportera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt. Med flexibla studietider och tillgänglighet dygnet runt, kan du enkelt anpassa kursen efter ditt schema och dina behov. Dessutom är länken till utbildningen giltig i två månader, vilket ger dig gott om tid att genomföra kursen i din egen takt.

För mer information och för att boka din plats på kursen, besök vår hemsida https://www.apvutbildarna.se/. Vi ser fram emot att välkomna dig och hjälpa dig att uppnå de kunskaper och färdigheter du behöver för att hantera farligt gods på ett säkert och effektivt sätt. Finns även att boka via vår partner site https://kravkompetens.com/