Brandsäkerhet en del av teknikindustrin

Brandsäkerhet en del av teknikindustrin

18. oktober 2022 Slået fra Af Sam

Ibland kan det vara bra att ha koll på brandsäkerheten. Inte minst för ditt boende. Dock är det inte lätt att hänga med i alla nya områden som kommer inom brandsäkerheten. Som all form av teknikindustri går utvecklingen rasande fort. Vi berättar mer om delar som du kan tänka på när det gäller teknikutvecklingen inom brandsäkerhet.

Områden

Som inom alla områden inom teknikindustrin utvecklas även brandsäkerhetsområdet. Det gäller att hänga med i utvecklingen. Har du exempelvis ett aktivt brandskydd? Aktivt brandskydd är det vanliga namnet på de brandskyddssystem som, och som namnet antyder, först måste aktiveras av en detektor eller liknande innan den önskade funktionen träder i kraft och systemet tillhandahåller brandskyddet som det är tänkt. Hur har du det med branddörrar hemma? Branddörrar – “branddörr” betyder en eller två dörrpaneler med all utrustning (beslag mm) inkl. en dörrkarm med all utrustning och skarven mot samt infästningen på de omgivande byggnadsdelarna. Brandteknisk klassificering av en branddörr erhålls alltid på grundval av endast ett test, dvs endast ena sidan av branddörren påverkas av brand. Branddörrar är speciella dörrar med hög brandmotstånd som används som en del av ett passivt brandsystem för att minska spridning av brand eller rök mellan rum och för att möjliggöra säker utgång från en byggnad, fartyg eller liknande. Hur har du det med brandsläckare? En brandsläckare i närheten kan vara skillnaden mellan en liten eller en stor brand. I vissa situationer är det till och med obligatoriskt att ha brandsläckare i närheten. Det spelar ingen roll vilken typ av brandsläckare som används i olika situationer, bara de fungerar och inte är allt för gamla. Avslutningsvis, tänk även på flyktvägar i hemmet. Kan låta som överkurs men är det inte. Säkerhetsbelysning, inklusive placering av nödbelysningsarmaturer (som anger flyktvägar) och panikbelysningsarmaturer, är avsett att hjälpa till att evakuera på det lämpligaste sättet, även i hemmet.